Bilindiği gibi, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ No: 2018-32/48) ile; İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ve yüzde sekseninin bankalara satılması zorunluluğu getirilmişti. Söz konusu düzenleme Tebliğ’ in yayım tarihi olan 04.09.2018 tarihinde başlayıp 6 ay süreliğine, yani 04.03.2019 tarihine kadar geçerliydi.

Daha sonra, 03.03.2019 tarih ve 30703 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ No: 2018-32/48)’ De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019-32/53) ile; Düzenlemenin geçerlilik süresi 6 aydan 1 yıla çıkarılarak 04.09.2019 tarihine uzatılmıştı.

Bu defa, 31.08.2019 tarih ve 30874 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ No: 2018-32/48)’ De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019-32/55) ile;

Düzenlemenin geçerlilik süresi 6 ay daha uzatılarak, 04.03.2020 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR