Bilindiği gibi, 19.07.2019 tarih ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7186 Sayılı Kanun” kapsamında “Varlık Barışı” düzenlemesi getirilmiştir.

Bu defa, 02.08.2019 tarih ve 30850 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında 1 Seri No.lu Genel Tebliğ” ile “Varlık Barışı” düzenlemesinin usul ve esasları belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

DUYURUYU İNDİR