“25 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 23.03.2019 tarih ve 30723 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Tebliğ, 7161, 7162, 7166 sayılı Kanunlar ve 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere yönelik olup, aşağıdaki gibi özetlenmiştir.

  • 7161 Sayılı Kanun’un 18 inci maddesinde yapılan düzenleme ile: “Kur farklarının” KDV matrahına dahil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmış olup, bu kapsamda KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümleri değiştirilmiştir.
  • 7161 Sayılı Kanun’un 17 nci maddesinde yapılan düzenleme ile: KDV Kanunu’nun istisnalara ilişkin 13 üncü maddesinde değişikliğe gidilerek, “yenilenebilir ve diğer enerji” tesislerinin inşasına yönelik yapılan mal ve hizmet teslimleri KDV’ den istisna edilmiş olup, bu kapsamda KDV Genel Uygulama Tebliği’nin ilgili bölümleri değiştirilmiştir.
  • 7162 Sayılı Kanun’un 6 ncı maddesinde yapılan düzenleme ile: 2019 UEFA Süper Kupa Finali ve 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali müsabakalarına yönelik getirilen istisnanın usul ve esasları belirlenmiştir.
  • 7166 Sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde yapılan düzenleme ile: Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi KDV istisnası kapsamına alınmış olup, Tebliğ’de istisnanın usul ve esasları belirlenmiştir.
  • 718 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile: Hasılat esaslı vergilendirme sistemini uygulayacak sektör ve vergi oranları belirlenmiş olup, Tebliğ’de konuya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR