Bilindiği gibi, “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ No: 2018-32/48) ile; İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ve yüzde sekseninin bankalara satılması zorunluluğu getirilmişti. Söz konusu düzenleme Tebliğ’ in yayım tarihi olan 04.09.2018 tarihinde başlayıp 6 ay süreliğine, yani 04.03.2019 tarihine kadar geçerliydi.

Bu defa, 03.03.2019 tarih ve 30703 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında Tebliğ No: 2018-32/48)’ De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2019-32/53) ile;

  • Düzenlemenin geçerlilik süresi 6 aydan 1 yıla çıkarılmıştır. Dolayısıyla 04.09.2018 tarihinde başlayan uygulama 04.09.2019 tarihine kadar yapılacak ihracat işlemlerinde uygulanmaya devam edecektir.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

SİRKÜLERİ İNDİR