24.09.2018 tarih ve 30545 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (132 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)” ile söz konusu listede yer alan 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “Diğerleri” satırı altında yer alanların ÖTV Matrahları yeniden belirlenmiştir.

Listenin eski ve güncel hali aşağıdaki gibidir.

Söz konusu Karar’ a ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR