Bilindiği gibi, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ ın 8 inci maddesi uyarınca; İhracat bedellerinin tasarrufu serbesttir. Ancak, Bakanlık ihtiyaç duyulması halinde ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, söz konusu maddeden aldığı yetkiye istinaden çıkardığı “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında 2018-32/48 Sayılı Tebliğ )” ile;

  • İhracat bedellerinin yurda getirilmesi ve yüzde sekseninin bankalara satılması zorunluluğu getirilmiştir.
  • Düzenleme 6 ay süreliğine geçerli olacaktır.

Söz konusu düzenleme ile;

  • İhracat bedellerinin tamamı fiili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde yurda getirilmek zorundadır.
  • Yurda getirilen ihracat bedellerinin en az yüzde sekseninin bankalara satılması, yani TL’ ye çevrilmesi zorunludur.
  • Peşin döviz karşılığında ihracatın 24 ay içinde gerçekleştirilmesi zorunludur.
  • Yurt dışında inşaat işi yapan müteahhitler bu işleri kapsamında ihraç ettikleri malların bedelini 180 gün değil, 365 günde yurda getireceklerdir.
  • İhraç edilen malların bedelinin süresinde yurda getirilmesi, bankalara satılması ve ihracat hesabının süresinde kapatılmasından ihracatçılar sorumludur.
  • İhracata aracılık eden bankalar ihracat bedelinin yurda getirilmesi ve satışının yapılmasını izlemekle yükümlüdür.
  • Tebliğ düzenlemelerine aykırı hareket edenler, yurda getirmekle yükümlü oldukları kıymetlerin rayiç bedellerinin yüzde 5’i kadar idari para cezası ile cezalandırılacaktır.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ