Bilindiği gibi, 6740 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa eklenen Ek 2. Madde ve Geçici Madde 2 kapsamında, kırk beş yaşını doldurmamış çalışanların otomatik olarak bireysel emeklilik sistemine (BES) dahil edilmesinde kademeli geçiş öngörülmüş olup, aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

KAPSAMGEÇİŞ TARİHİ
·         1.000 ve üzeri çalışanı olan özel sektör şirketleri·         1 Ocak 2017

 

·         Memurlar·         1 Nisan 2017

 

·         250-999 çalışanı bulunan özel sektör şirketleri

 

·         1 Nisan 2017

 

·         100-249 çalışanı bulunan özel sektör şirketleri

 

·         1 Temmuz 2017

 

·         Mahalli İdareler ve KİT’ler

 

·         1 Ocak 2018

 

·         50-99 çalışanı bulunan özel sektör şirketleri

 

·         1 Ocak 2018

 

·         10-49 çalışanı bulunan özel sektör şirketleri

 

·         1 Temmuz 2018

 

·         5-9 çalışanı bulunan özel sektör şirketleri

 

·         1 Ocak 2019

 

·         1-4 çalışanı bulunan özel sektör şirketleri

 

·         1 Temmuz 2019

 

 

Söz konusu düzenlemeye istinaden; çalışan sayısı 10 – 49 arasında olan özel sektör şirketleri 01.07.2018 tarihi itibariyle kapsama girmişlerdir.

NOT: Çalışan sayısının tespitinde kapsama alınma tarihleri itibariyle en güncel SGK verileri dikkate alınmakta ve birden fazla işyeri olan işverenler için çalışanların toplam sayısı dikkate alınmaktadır.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR