30.12.2017 tarih ve 30286 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı” na istinaden belirlenmiş olan brüt asgari ücret tutarı 2.029,50 TL’ dir.

Asgari ücrette yapılan bu düzenleme ile asgari ücret endeksli birçok parametre değişmiş bulunmaktadır.

Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.

 

  • Brüt Asgari Ücret Tutarı
DönemGünlük TutarAylık Tutar
01.01.2018- 31.12.201867,65 TL2.029,50 TL

 

  • Net Asgari Ücret Tutarı
2018 YILI MALİYET TABLOSUASGARİ ÜCRET
BRÜT ASGARİ ÜCRET2.029,50
İŞÇİ SGK PRİMİ284,13
İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ20,30
GELİR VERGİSİ MATRAHI1.725,07
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ258,76
DAMGA VERGİSİ15,40
İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER578,59
İŞVEREN SGK PRİMİ (5 PUANLIK İNDİRİM DİKKATE ALINMIŞTIR)314,57
İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ40,59
NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ)1.450,91
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR)152,21
NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DAHİL)1.603,12
İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDİRİM İLE)2.384,66
  • Asgari Ücretin İşverene Maliyeti
BRÜT ASGARİ ÜCRET2.029,50 TL
İŞVEREN SGK PRİMİ %15,5314,57 TL
İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ % 240,59 TL
İŞVERENE MALİYETİ(5 PUANLIK İNDRİM İLE)2.384,66 TL
  • Sigorta Primine Esas Kazanç Taban ve Tavan Ücreti
DönemAlt SınırÜst Sınır
GünlükAylıkGünlükAylık
01.01.2018 – 31.12.201867,65 TL2.029,50 TL507,38 TL15.221,40 TL
  • Sigorta Primine Esas Kazanç İstisna Tutarları
SGK İSTİSNALARI
SGK Çocuk Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%2)40,59 TL
SGK Aile Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%10)202,95 TL
SGK Yemek Yardımı İstisnası (Günlük Brüt Asgari Ücret*%6)4,06 TL
İşverence Ödenen Özel Sağlık Sigortası Prim İstisnası (Aylık Brüt Asgari

Ücret*%30)

608,85 TL
  • Gelir Vergisi Dilimleri
Gelir Vergisi Tarifeleri
14.800 TL’ ye kadar%15
34.000 TL’ nin 14.800 TL’ si için 2.220 TL, fazlası% 20
80.000 TL’ nin 34.000 TL’ si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’ nin 34.000 TL’ si için 6.060 TL), fazlası% 27
80.000 TL’ den fazlasının 80.000 TL’ si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde

120.000 TL’ den fazlasının 120.000 TL’ si için 29.280 TL), fazlası

%35
  • Engelli Personellerin Gelir Vergisi İndirimi
Engellilik Derecesiİndirim Tutarları
Birinci derece engelliler için1000 TL
İkinci derece engelliler için530 TL
Üçüncü derece engelliler için240 TL
  • Gelir Vergisinden İstisna Yemek Tutarları
01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak Gelir Vergisi yemek istisna tutarı ( KDV Hariç)16 TL
  • Asgari Geçim İndirimi
2018 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
MEDENİ DURUMAYLIK TUTAR
Bekar152,21 TL
Evli eşi çalışmayan182,66 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu205,49 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu228,32 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu258,76 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu258,76 TL
Evli eşi çalışan152,21 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu175,04 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu197,88 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu228,32 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu243,54 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu258,76 TL

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR