Duyurular

Ana Sayfa/Duyurular
Duyurular2019-01-04T10:36:10+00:00
312, 2019

2019-21 Şehiriçi Yolcu Taşımacılığı Faaliyetinde Bulunanlar Hak.

“309 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” 03.12.2019 tarih ve 30967 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile; Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri [...]

2011, 2019

2019-20 Turizm Payı Beyannamesi Genel Tebliği Hak.

Bilindiği gibi, 15.07.2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7183 Sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun” ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kurulmuş olup, Ajans’ ın faaliyetlerinde kullanılmak [...]

2011, 2019

2019-19 BA BS Ceza İşlemlerine İlişkin Duyuru Hak.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından İnternet Vergi Dairesi’nde yayımlanan “Duyuru” kapsamında; BA-BS formlarına ait ceza ihbarnamelerinin 1.10.2019 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenerek tebliğ edileceği bildirilmiştir. Söz konusu duyurunun tam metni aşağıdaki gibidir. “Bilindiği üzere bilanço [...]