Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 12.03.2021 tarihinde yayımlanan Genel Yazı kapsamında;

SGK ekranlarında yaşanan aksaklık nedeniyle bazı belgelerin verilme süresinin uzatılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

  • Kanuni sürenin son günü 11/03/2021 olan sigortalı işe giriş ve sigortalı işten ayrılış bildirgelerinin verilme süresi 5 iş günü uzatılmıştır.
  • Kanuni sürenin son günü 11/3/2021 olan işyeri bildirgelerinin verilme süresi 5 iş günü uzatılmıştır. (Son verilme süresi 18/3/2021 olarak belirlenmiştir.)
  • İşverenlerce talep edilmesi halinde tebellüğ tarihi 24/2/2021 olması nedeniyle son ödeme tarihi 11/3/2021 olan idari para cezalarının ödeme tarihi 5 iş günü uzatılabilir. (Tebellüğ tarihinin 3/3/2021 tarihi girilerek son ödeme süresinin 18/3/2021 olarak belirlenmesi),

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ