Bilindiği gibi, 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun Geçici 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında;

 

“Serbest bölgelerde üretilen ürünlerin FOB bedelinin en az %85’ini yurt dışına ihraç eden mükelleflerin istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisi, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden indirilmek suretiyle terkin edilir.”

 

2020 yılında pandemi sebebiyle bölge firmaları %85 ihracat şartını gerçekleştirememe durumu ile karşılaşmıştır.

 

Buna istinaden, 06.02.2021 tarih ve 31387 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3516 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %85 ihracat şartı 2020 yılı için %80 olarak belirlenmiştir.

 

3516 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR