Bilindiği gibi, 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6322 Sayılı Kanun ile firmaların finansman ihtiyaçlarını borçlanma yerine öz kaynakları ile finanse etmelerini teşvik etmek amacıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41’inci maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun, “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11’inci maddesinde yapılan değişiklikle geçmişte “finansman gider kısıtlaması” olarak bilinen uygulama bazı değişikliklerle yeniden getirilmiş ancak bugüne kadar bu hükmün uygulanmasına ilişkin herhangi bir Karar yayımlanmamıştır.

 

04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu uygulama hayata geçirilmiştir.

 

Karara göre, 1.1.2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançlarına uygulanmak üzere;

 

  • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi hükümlerine göre; kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kar payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10’unun gider olarak indirilmesi kabul edilmeyecektir.
  • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerine göre; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının % 10’u kurum kazancının tespitinde indirim olarak kabul edilmeyecektir.

 

Düzenleme yürürlüğe girmiş olmakla birlikte konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanacak bir Tebliğ ile usul ve esasların detaylıca açıklanması beklenmektedir.

 

Zira bu haliyle;

 

  • Yabancı kaynak kavramının tanımı,

 

  • Finansman giderinin KDV’ye tabi olması durumunda, KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı,

 

  • Yabancı kaynağın öz kaynağı aşma durumunun hangi tarih aralığı itibariyle hesaplanması gerektiği,

 

gibi konular belirsizdir.

 

3490 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR