Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarım işlerinden elde edilen kazançlar işin bittiği yıl beyan edilmekte, bunun yanında bu işleri yapanlara yapılan ödemeler üzerinden %3 oranında stopaj kesintisi yapılmaktaydı. (GVK 94/3, KVK 15/1-30/1). Söz konusu stopaj kesintisi ön vergileme niteliğindedir.

 

04.02.2021 tarih ve 31385 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu stopaj oranı %3’den %5’e çıkarılmıştır.

 

Karar, yayımını izleyen ayın başından itibaren yapılan ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Dolayısıyla, yıllara sari inşaat ve onarım işi yapanlara 28.02.2021 tarihine kadar yapılan hakkediş ödemelerinde %3, 01.03.2021 tarihinden itibaren yapılacak ödemelerde %5 oranında stopaj yapılacaktır.  

 

3491 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR