Bilindiği gibi, yurtiçi ve yurtdışından sağlanan yabancı para nakdi krediler ile döviz endeksli kredilerin toplamı 15 milyon Dolar ve üzerinde olan firmaların T.C. Merkez Bankası’na üçer aylık dönemler itibariyle bildirim yükümlülüğü ve Bağımsız Denetim yaptırma yükümlülüğü bulunmaktadır.

 

T.C. Merkez Bankası tarafından 08.06.2020 tarihinde konuya muhatap şirketlere ve bağımsız denetim kuruluşlarına gönderilen yazı ile mali tablo verilerinin haftalık olarak da raporlanması talep edilmiştir.

 

Bu kapsamda; Her hafta Pazar akşamı itibariyle hazırlanacak mali veriler, takip eden hafta Salı günü mesai bitimine kadar [email protected] adresine e-posta ile iletilecektir.

 

İlk haftalık bildirimin, 8-14 Haziran 2020 haftası için 16 Haziran 2020 Salı günü mesai saati bitimine kadar T.C. Merkez Bankası’na iletilmesi gerekmektedir.

 

Konuya ilişkin TÜRMOB, T.C. Merkez Bankası’na gönderdiği yazı ile Türkiye’de istenen tarzda haftalık bilanço çıkarma alt yapısına, teknik kapasiteye ve yeterli sayıda muhasebe elemanına sahip firma sayısının yok denecek kadar az olduğunu belirtmiş, haftalık bildirim yükümlülüğünü yerine getirmelerini beklemenin hayatın olağan akışı ile bağdaşmadığını, haftalık bildirim yükümlülüğünün gözden geçirilmesini talep etmiştir.

 

Ancak, şu aşamada konuya muhatap firmaların söz konusu yükümlülüğü yerine getirmesi gerekmektedir. Zira,            1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu’nun 68’inci maddesi uyarınca; Bankaca istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen, gerçeğe aykırı veren veya belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak veren gerçek kişiler ile tüzel kişilerin görevli ve ilgilileri hakkında bin günden iki bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

 

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR