Bilindiği gibi, 24.03.2020 tarih ve 31078 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “518 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile mücbir sebep kapsamına alınan mükellef grupları belirlenmiştir. 

Bu defa, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 02.04.2020 tarihinde yayımlanan 5157380 sayılı Genel Yazı ile yukarıda yer alan Tebliğ ile mücbir sebep kapsamında kabul edilen mükelleflerin;

  • 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 2/11/2020 tarihine,
  • 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 30/11/2020 tarihine,
  • 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin son ödeme süresinin 31/12/2020 tarihine

ertelendiği açıklanmıştır.

Diğer taraftan, SGK’ ya verilmesi gereken beyannameler ve bildirgelerin sürelerinde herhangi bir erteleme yapılmamıştır.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ