Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 06.01.2020 tarihinde yayımlanan Genelge ile;

01.01.2020 – 30.06.2020 döneminde geçerli olmak üzere, yeni kıdem tazminatı tavanı 6.730,15 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR