Bilindiği gibi, 19.07.2019 tarih ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7186 Sayılı Kanun” kapsamında “Varlık Barışı” düzenlemesi getirilmiştir. Bu düzenleme kapsamında beyan edilen varlıkların değeri üzerinden %1 oranında hesaplanacak vergi tarh edilerek işlem yapılacaktır.

  1. Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını,

 

  1. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazları,

31/12/2019 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecektir.

Bu defa, 30.12.2019 tarih ve 30994 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 90 ıncı Maddesinin Birinci, Üçüncü ve Altıncı Fıkralarında Yer Alan Sürelerin Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına İlişkin 1948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı” ile yukarıda belirtilen süreler 6 ay uzatılmıştır.

Dolayısıyla, bildirim ve beyan süreleri 31.12.2019 ‘dan 30.06.2020’ye, vergi ödeme süresi ise 31.01.2020’den 31.07.2020’ye uzatılmıştır.

1948 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR