Bilindiği gibi, KDV Kanunu’nun 29/2 nci maddesi uyarınca %1 veya %8 orana tabi mal teslimlerinde veya hizmet ifasında bulunanların, bu teslim veya ifalarla ilgili KDV yüklenimleri, hesaplanan KDV tutarını aşarsa ve indirimle giderilemeyen KDV söz konusu ise bu aşım KDV İadesine konu edilebilmektedir.

İndirimli oran KDV iadelerinde; iade hakkının kullanılabileceği son tarih, izleyen yılın 12 nci ayıdır.

Bu kapsamda, 2018 yılına ilişkin indirimli oran KDV iade hakkı bulunup da henüz kullanmamış mükellefler, bu iade taleplerini en son Kasım 2019 KDV Beyannamesinde beyan edebilirler, aksi halde iade hakkı ortadan kalkacaktır.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

DUYURUYU İNDİR