02.10.2019 tarih ve 30906 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “ 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %2 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:1592)” ile;

01.07.2019 tarihinden bu yana aylık % 2,5 olarak uygulanan gecikme zammı oranı, 02.10.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık %2’ye indirilmiştir.

 Bununla birlikte, VUK 112/3 maddesi uyarınca gecikme faizi ve VUK 371/5 maddesi uyarınca pişmanlık zammı oranları da; 02.10.2019 tarihinden itibaren aylık %2 olarak uygulanacaktır.

 1592 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ