“306 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği” 15.03.2019 tarih ve 30715 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Tebliğ, 7161 ve 7162 sayılı Kanunlar ile Gelir Vergisi Kanunu’ nda yapılan değişikliklere yönelik olup, aşağıdaki konuların usul ve esaslarının detaylı açıklaması yapılmıştır.

  • Uçuş ve Dalış Hizmetlerinde Gelir Vergisi İstisnası’ na Yönelik Yapılan Değişiklik,
  • İnternet ve Benzeri Elektronik Ortamlar Üzerinde Yapılan Satışlarda Esnaf Muaflığına’ na Yönelik Düzenleme,
  • Tazminat Ödemelerinde İstisna Uygulaması,
  • 03.2018 Tarihinden Önce Karşılıklı Sonlandırma Sözleşmesi Veya İkale Sözleşmesi Kapsamında Ödenen Ek Tazminatlar Üzerinden Kesilen Gelir Vergisinin İadesine Yönelik Yapılan Düzenleme.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

 

SİRKÜLERİ İNDİR