Bilindiği gibi, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile taşıma amaçlı kullanılan plastik poşetlerin ücretlendirilmesi hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar 25.12.2018 tarih ve 245766 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluru ile yürürlüğü konulmuştur.

Uygulamada karşılaşılan hususlar hasebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 09.01.2019 tarih ve 6267 sayılı olur ile “Usul ve Esasları” yeniden belirlemiştir.

“Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” a ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

DUYURUYU İNDİR