Bilindiği gibi, “İndirimli Orana Tabi KDV İadelerinde” iade konusu yapılamayan bir alt sınır bulunmaktadır.

Bu sınır, 31.12.2017 tarih ve 30287 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “16 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 2018 yılı için 11.400 TL olarak belirlenmişti.

Bu defa, 31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “22 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile;

İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır, 2019 yılı için 14.100 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR