31.12.2018 tarih ve 30642 (3.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile;

Gelir vergisi tarifesinin gelir dilimi tutarları, 2018 yılı yeniden değerleme oranında (%23,73) artırılarak belirlenmiştir.

Bu doğrultuda, 2019 yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınacak gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.

  • Ücret Gelirlerine Uygulanacak 2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

18.000 TL’ye kadar                                                                                                     % 15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası                                                       % 20

148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası                                                     % 27

148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası                                % 35

  • Ücret Dışındaki Gelirler İçin Uygulanacak 2019 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi

18.000 TL’ye kadar                                                                                                     % 15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası                                                       % 20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası                                                       % 27

98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası                                  % 35

SİRKÜLERİ İNDİR