“7159 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin tarafımızca önemli görülen konular aşağıda açıklanmıştır.

  • Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan cezalar 2019 yılında artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacaktır.
  • Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmazlar için de yapı kayıt belgesi imkanı getirilmiştir.
  • Araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçilmesi nedeniyle 2.11.2016 tarihinden maddenin yürürlük tarihine kadar olan idari para cezaları affedilmiştir. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecektir, tebliğ edilenlerin ise tahsilatından vaz geçilmiştir.
  • “7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybedenlere yeniden imkan tanınmıştır. Bu kapsamda ödenmesi gereken tutarları geç ödeme zammı ile Şubat 2019 sonuna kadar ödeyenler yapılandırmadan yararlanmaya devam edecektir.

7159 Sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR