“7155 Sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun” 19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Kanun, icra dairelerinin iş yükünün azaltılmasına yönelik olup; abonelik sözleşmelerinden ve bu sözleşmelerin ifası amacıyla tüketiciye sunulup bedeli faturaya yansıtılan mal veya hizmetten kaynaklanan para alacaklarına ilişkin icra takiplerinin elektronik ortamda yapılmasına yöneliktir.

Kanun’da ayrıca “Konkordato” kurumunun uygulamadaki aksaklıklarına yönelik bazı değişiklikler yapılmıştır.

Diğer taraftan, daha önce iş uyuşmazlıklarında zorunlu olan “Arabuluculuk” müessesesi, ticari davalar içinde dava şartı olarak getirilmiştir.

Söz konusu Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR