19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 11 inci Maddesinin 7 nci Fıkrası Hükümleri Kapsamında Bazı Hizmetlerin Vergi Kesintisi Kapsamına Alınması ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü Maddesi İle 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)” ile;

İnternet ortamında alınan reklam hizmetleri karşılığı yapılan ödemeler vergi tevkifatı kapsamına alınmış olup, bu hizmetleri verenlere veya bu hizmetlere aracılık edenlere yapılan ödemelerden, ödeme yapılan kişinin mükellef olup olmadığına bakılmaksızın tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmiştir.

476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  • Gelir Vergisi Kanunu Madde 94 kapsamında; İnternet ortamında alınan reklam hizmetlerine ilişkin bu hizmeti verenlere veya internet ortamında bu hizmetine verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15 tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre; Tam mükellef veya dar mükellef gerçek kişilere bu kapsamda yapılan ödemelerden %15 tevkifat yapılacaktır.
  • Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 15 kapsamında; İnternet ortamında alınan reklam hizmetlerine ilişkin bu hizmeti verenlere veya internet ortamında bu hizmetine verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %0 tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre; Tam mükellef kurumlara bu kapsamda yapılacak ödemeler tevkifat kapsamına alınmakla birlikte oran “0” olarak belirlenmiştir.
  • Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 30 kapsamında; İnternet ortamında alınan reklam hizmetlerine ilişkin bu hizmeti verenlere veya internet ortamında bu hizmetine verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden %15 tevkifat yapma yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre; Dar mükellef kurumlara bu kapsamda yapılacak ödemeler üzerinden %15 tevkifat yapılacaktır.

Söz konusu düzenleme, 01.01.2019 tarihinden itibaren yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

476 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’ na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR