2018-59 Gazete ve Dergi İle E Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışı Hak.

//2018-59 Gazete ve Dergi İle E Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışı Hak.

2018-59 Gazete ve Dergi İle E Kitap ve Benzeri Yayınların Elektronik Ortamda Satışı Hak.

19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (475 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı)” ile;

  • Gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı 01.01.2019 tarihinden itibaren %18 oranında,
  • Elektronik kitap ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı 01.01.2019 tarihinden itibaren %18 oranında,

KDV’ye tabi olacaktır.

475 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’ na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR