Bilindiği gibi, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (Torba Yasa)’ un 10 uncu maddesinde Varlık Barışına ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Daha sonra, 29 Ağustos 2018 tarihinde 48 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile söz konusu kanunun 10 uncu maddesinin 13 üncü fıkrasına ilişkin istisna kazançlarla ilgili (h) bendinde yer alan süreler 6 ay uzatılmıştı.

Bu defa, 30.11.2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin 13 üncü Fıkrasının (a), (b), (c) ve (e) Bentlerinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:405)” ile;

Varlık Barışına ilişkin süreler de 6 ay uzatılmıştır.  

Buna göre;

  • 11.2018 olan bildirim tarihi 31.05.2019 tarihine,
  • 12.2018 olan ödeme tarihi ise 30.06.2019 tarihine

Uzatılmıştır.

405 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’ na ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR