Yeniden değerleme oranı; yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

30.11.2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 503 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2018 yılına ait son geçici vergi dönemi (1.1.2018-31.12.2018) için de uygulanacaktır.

503 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ ne ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

DUYURUYU İNDİR