Bilindiği gibi, 13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile;

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen haller dışında;

  • Türkiye’ de yerleşik kişiler arasında yapılacak her türlü mal alım satımı ve hizmet ifasına ilişkin bedelin döviz veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı,
  • Yürürlükteki sözleşmelerde döviz cinsinden belirlenmiş bedellerin taraflarca 30 gün içerisinde TL olarak yeniden belirlenmesi gerektiği,

hükme bağlanmıştı. (Yürürlük: 13.09.2018)

Daha sonra, 06.10.2018 tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’ De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/51)” ile konuya ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

Bu defa, 16.11.2018 tarih ve 30597 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’ De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52)” ile konuya ilişkin usul ve esaslar tekrar belirlenmiş, önemli değişikliklere gidilmiştir.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin özet tablo için tıklayınız.

Söz konusu Tebliğ’ e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR