31.07.2018 tarih ve 30495 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “11.05.2018 tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2,3,4,7 ve 8 inci Maddeleri İle 10 uncu Maddesinin 6,7 ve 8 inci Fıkralarından Yararlanmak İçin Öngörülmüş Olan Başvuru, Bildirim ve Beyan Sürelerinin 27.08.2018 Tarihine Kadar Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7)” ile;

7143 Sayılı Kanun’ un 2, 3, 4, 7, 8 inci maddeleri ile 10 uncu maddesinin 6, 7, 8 inci fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27.08.2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

Söz konusu karara ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR