05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” ile emeklilik işlemlerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır.

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 01.03.2018 tarihinde 2018/09 sayılı Genelge yayımlanmış olup, konuya ilişkin yapılan değişiklikler detaylıca açıklanmıştır.

Söz konusu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR