2018-07 2018 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Azami Tutarı Hak.

//2018-07 2018 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Azami Tutarı Hak.

2018-07 2018 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarları İle Damga Vergisi Azami Tutarı Hak.

29.12.2017 tarih ve 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “62 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği” ile;

01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak maktu damga vergisi tutarları ve azami damga vergisi tutarı belirlenmiş olup, aşağıdaki gibidir.

SİRKÜLERİ İNDİR