Gelir Vergisi Kanunu’ nun Geçici 72 nci maddesi uyarınca; Sporculara yapılan ücret ve benzeri ödemelerden tevkifat yapılması ve yapılan bu tevkifatın nihai vergi sayılmasına ilişkin düzenleme bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme 31.12.2017 tarihine kadar geçerlidir.

20.12.2017 tarih ve 30276 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “7063 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili maddenin uygulama süresi iki yıl daha uzatılarak 31.12.2019 şeklinde düzenlenmiştir.

Buna göre;

  • Lig Usulüne Tabi Spor Dallarında;

1) En üst ligdekiler için % 15,

2) En üst altı ligdekiler için % 10,

3) Diğer liglerdekiler için %  5,

  • Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden %5

oranlarında yapılacak tevkifatlar bu sporcuların nihai vergisi olacaktır, bu gelirler için yıllık beyanname verilmeyecek, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecektir.

Bahse konu Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

SİRKÜLERİ İNDİR