Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 04.04.2017 tarihinde yayımlanan 2017 / 17 Sayılı Genelge ile;

2017 / 10 Sayılı Genelge’ de yer alan “Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Kuruma verilen aylık prim hizmet belgelerinde veya muhtasar prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması” ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Kuruma verilen aylık prim hizmet belgelerinde veya muhtasar prim hizmet beyannamelerinde 10 günden fazla bildirilmemesi” 

Dolayısıyla düzenleme yapılmadan önce, sigortalıların son üç ay içinde bildirimi yapılmamış olma şartı aranırken, bundan sonra sigortalının son üç ay içinde toplamda 10 günden fazla bildiriminin yapılmamış olması gerekmektedir.

Bahse konu Genelge’ ye ulaşmak için tıklayınız.

SİRKÜLERİ İNDİR