22.02.2017 tarih ve 29987 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Geçici 71 inci maddesinin 1 inci fıkrasının a bendi uyarınca;

2017 yılı için sağlanacak destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak prime esas günlük kazanç tutarı 110 TL, desteğe esas günlük tutar ise 3,33 TL olarak belirlenmiştir.”

İlgili bakanlar kurulu kararına ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla

Birikim Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim AŞ

SİRKÜLERİ İNDİR